Płyta fundamentowa czy tradycyjne fundamenty?

Płyta fundamentowa czy tradycyjne fundamenty?

Płyty fundamentowe, jako alternatywa dla tzw. tradycyjnych fundamentów, są znane i stosowane z powodzeniem już od blisko 50 lat. Rozwiązanie to najczęściej spotkać można w Kanadzie, Japonii oraz krajach skandynawskich - wszędzie tam, gdzie warunki klimatyczne, gruntowe czy sejsmiczne stwarzają warunki, którym tradycyjne ławy fundamentowe mogłyby nie sprostać. Największymi zaletami płyt fundamentowych są ich energooszczędność oraz równomierny rozkład obciążeń przekazywanych przez budynek na grunt. Obciążenia przekazywane na grunt są dużo mniejsze niż w przypadku tradycyjnych ław fundamentowych co w efekcie powoduje, że osiadanie budynku jest dużo mniejsze i bardziej równomierne a co za tym idzie dom można wybudować na gruntach, które mają gorsze parametry nośne. Jeśli pod warstwą humusu występują grunty niewysadzinowe (piaski, żwiry) to po odpowiednim zagęszczeniu tego materiału można posadowić budynek na płycie fundamentowej. Praktycznie, w większości przypadków wygląda to tak, że niezależnie od rodzaju gruntu wymienia się go do głębokości 60cm poniżej dna płyty (styropianów), chyba że zalecenia geotechniczne świadczą inaczej. Wymiana ta pozwala na ułożenie drenażu, gdy grunt jest niechłonny i kontrolowane zagęszczenie gruntu znajdującego się pod płytą. Porównując koszty płyty fundamentowej grzewczej do fundamentów tradycyjnych należy pamiętać o zsumowaniu wszystkich ich elementów wraz z izolacjami, zasypaniem wewnątrz fundamentów, tzw chudziakiem, dodatkową warstwą styropianu, ogrzewaniem podłogowym oraz wylewką właściwą.