Osiadanie budynków, szkody górnicze, itp.

Osiadanie budynków, szkody górnicze, itp.

Płyta fundamentowa pozwala na równomierny rozkład obciążeń przekazywanych przez budynek na grunt. W przeciwieństwie do tradycyjnych ław fundamentowych, przenoszących obciążenia liniowo, płyta przenosi je całą swoją powierzchnią. Jest to szczególnie istotne w przypadku wznoszenia budynków na gruntach o słabszej nośności. Zastosowanie płyty w takich warunkach istotnie ogranicza ryzyko osiadania budynku. Rozwiązanie to jest rekomendowane także na terenach narażonych na skutki szkód górniczych. Budynki postawione w tej technologii charakteryzują się znacznie większa odpornością i wytrzymałością.