Energooszczędność – ciepło od podstaw

Energooszczędność – ciepło od podstaw

Zastosowanie płyty fundamentowej pozwala na zdecydowanie lepsze zabezpieczenie posadowionego na niej domu przed ucieczką ciepła w kierunku gruntu. Izolacja termiczna jest umieszczona pod całą powierzchnią obiektu. Pozwala to uniknąć powstawania tzw. mostków termicznych, których trudno uniknąć w przypadku tradycyjnych ław i ścian fundamentowych. Ponadto na płytach fundamentowych z dobrze wykonaną izolacją przeciwwilgociowa można wznosić budynki także na gruntach podmokłych.

Jakiego materiału użyć pod płytę?

Najczęściej stosowanymi materiałami izolacyjnymi są polistyren expandowany (Styropian) z grupy EPS 100 i EPS 200 oraz polistyren ekstrudowany zwany potocznie XPS-em lub Styrodurem. Błędem jest twierdzenie iż styropiany z grupy EPS nie nadają się do stosowania w ziemi, natomiast XPS tak. Jak podaje PSPS, badania prowadzone przez firmę BASF już od ponad 40 lat wykazały, że w prawidłowo ułożonej izolacji właściwości fizyko-chemiczne styropianu pozostają niezmienione. Styropian nie starzeje się, nie butwieje i nie gnije a tym samym nie stwierdzono zjawiska zanikania styropianu w wyniku naturalnego starzenia. Oczywiście dotyczy to styropianu zabezpieczonego przed działaniem promieniowania UV. Głównym kryterium doboru materiału izolacyjnego pod płytą są przenoszone przez ten materiał obciążenia ściskające. W większości przypadków nie przekraczają one 50N/m2 co z powodzeniem umożliwia stosowanie styropianów przenoszących obciążenia ściskające 100-200kPa. Dobieranie materiałów o lepszych parametrach wytrzymałościowych staje się ekonomicznie nieuzasadnione.

Ile styropianu pod płytą?

Przyjmując średnio, że najzwyklejszy styropian posiada Współczynnik Przewodzenia Ciepła λ=0,04W/mK, a dla betonu wynosi on λ=1,7W/mK to po przeliczeniach otrzymamy Współczynnik Przenikalności Cieplnej U. Współczynnik ten, krótko mówiąc, określa nam czy dana przegroda dobrze izoluje nas od zimna czy nie. Grubość płyty betonowej wynosi przeważnie 20cm, jeśli użyjemy pod nią 30cm warstwy styropianu to współczynnik U wyniesie 0,13 W/(m2K), dla 20cm warstwy izolacji wyniesie on 0,19 W/(m2K), a dla 15cm wyniesie 0,25 W/(m2K). Dla przykładu, dziś jednym z najcieplejszych materiałów na ściany jest beton komórkowy. Stosując bloczek o grubości 24cm i przyklejając do niego 20cm styropianu otrzymamy U=0,15 W/(m2K). Wdać z tego, że stosując styropiany o lepszych Współczynnikach Przewodzenia Ciepła (λ=0,035W/mK) już przy warstwie 20cm izolacji fundament może być prawie tak ciepły jak ściany, ponieważ przy tej konfiguracji wyniesie on U=0,17 W/(m2K). Trzeba tutaj wspomnieć, że wg nowego standardu energetycznego z 2021r Współczynnik Przenikalności Cieplnej U nie powinien być większy niż 0,3 W/(m2K).